Verkiezingprogramma GroenLinks Oosterhout 2018-2022

GroenLinks Oosterhout wil inwoners van de gemeente meer ruimte geven om hun eigenĀ  buurt groener, mooier, schoner of veiliger te maken. Ook moet de zorg in de wijk op deze manier verbeterd kunnen worden. Dat staat te lezen in het verkiezingsprogramma dat de partij recent heeft vastgesteld. Daar staat ook in te lezen dat GroenLinks wil dat geld dat voor de zorg bestemd is ook aan de zorg wordt besteed. Dat is in het verleden immers niet altijd gebeurd in Oosterhout.

Natuurlijk heeft GroenLinks ook groene onderwerpen in haar programma staan: zo wil de partij dat de luchtkwaliteit in Oosterhout drastisch wordt verbeterd. Met name in de wijken langs de A27 en A59, maar ook op kwetsbare plekken in de omgeving van bijvoorbeeld de Bredaseweg en Bovensteweg. Als het aan GroenLinks ligt, dan blijft de natuur rondom Oosterhout bovendien behouden. Dat betekent geen grootschalige ontwikkeling op de Vrachelse Heide, Landgoed Oosterheide of Boswachterij Dorst. Fietsers en voetgangers moeten voorrang krijgen met veilige verkeersroutes.

Een ander belangrijk speerpunt voor GroenLinks Oosterhout is het bestrijden van armoede en dan met name onder gezinnen. De partij wil voorkomen dat bepaalde mensen niet volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij omdat ze te weinig geld hebben. Daaruit komt ook een voorgestelde proef met het basisinkomen voort.

Tot slot wil GroenLinks dat Oosterhouters zich veiliger gaan voelen in hun eigen wijk. Niet alleen door bewoners meer verantwoordelijkheid te geven voor de eigen buurt, maar ook door de wijkagent weer terug te laten keren in de wijk. Op dit moment zijn deze politiemensen te veel bezig met ander werk. Zodra ze weer iedere dag in de wijk aanwezig zijn, kunnen problemen in een vroeg stadium worden opgelost.