Derde Oosterhouts Duurzaamheidsmarkt op zaterdag 13 oktober 2018 in winkelcentrum Arendshof

Op 23 juni vergaderde de werkgroep Oosterhout Duurzaam bij de prachtige Floraliatuin in Oosterheide. Op de foto van links naar rechts Mari Horton, Rian van Houwelingen, secretaris Thea van der Zanden, Els Wolterbeek, notulist en coördinator deelnemers duurzaamheidsmarkt Coby Kazenbroot en voorzitter Sjo Smeets. Op de foto ontbreekt Trixi von Ruedorffer. De voorbereidingen voor de derde Oosterhoutse Dag van de duurzaamheid zijn in volle gang. De marktkramen zijn weer besteld, de deelnemers zijn uitgenodigd en vastgelegd en de komende maanden zal het programma verder in detail worden uitgewerkt. Noteer alvast zaterdag 13 oktober 2018 Duurzaamheidsmarkt Oosterhout in winkelcentrum Arendshof van 11.00 uur tot 16.00 uur in je agenda!

Sjo Smeets: “We zijn blij met de samenwerking met de winkeliers in Arendshof zodat we ook bij slecht weer de markt kunnen laten doorgaan. Tevens hebben we dit jaar voor het eerst subsidie mogen ontvangen van de gemeente Oosterhout, zodat we de deelnemers weer gratis kunnen laten deelnemen. We werken met een krap budget, met veel actieve vrijwilligers en elke extra Euro is daarbij welkom“. Mocht je dit initiatief willen ondersteunen (als donateur, vrijwilliger of anderszins) neem dan contact op met het secretariaat 0162-459167 of mail zandenberk@gmail.com