Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over stankoverlast Vrachelen

GroenLinks is door bewoners van Vrachelen Noord benaderd vanwege stankoverlast die daar regelmatig speelt, en met name voor overlast zorgt bij noordenwind. De bewoners vermoeden dat de oorsprong van de stank bij een bedrijf aan de Energieweg ligt. Bij zuidenwind is deze stank te ruiken op Weststad II, waardoor dit aannemelijk lijkt. Bewoners geven aan dat de lucht soms te ruiken is tot bij het Amphia ziekenhuis.

Lees verder

GroenLinks Oosterhout blij met uitstel aanleg nieuwe Heistraat (N629)

Een maand geleden heeft de nationale commissie die milieueffectrapportages toetst (de commissie MER) een voorlopig advies uitgebracht. Deze commissie vindt dat het milieueffectrapport voor de N629 op belangrijke punten tekortschiet. Het rapport maakt onder meer niet duidelijk hoe voor ‘gevoelige natuur’ versnippering en kwaliteitsverlies kan worden voorkomen. En er wordt onvoldoende aangetoond dat geen belangrijke nadelige effecten op Natura 2000-gebieden plaatsvinden. En ook belangrijk, waar het allemaal om begonnen is: het MER maakt onvoldoende duidelijk in hoeverre de leefbaarheid in de omgeving van de bestaande N629 (de Heistraat) na realisatie van de nieuwe weg verbetert.

Lees verder

Raadsbijdrage 18 april 2018 coalitiebesprekingen

Voorzitter, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is GroenLinks uitgegroeid tot de derde partij van Oosterhout met vijf raadszetels. 3041 kiezers hebben het vertrouwen uitgesproken in GroenLinks. Er staat een solide groep mensen en GroenLinks is een betrouwbare partij, die inzet op de inhoud en bereid is tot samenwerking en steeds met ideeën komt hoe zij deze stad wil vormgeven. Alles met het doel om Oosterhout beter groener, socialer en duurzamer te maken. GroenLinks is er dan ook klaar voor om toe te treden tot het College van deze stad en zo verantwoordelijk te nemen voor het dagelijks bestuur van Oosterhout.

Lees verder

Persverklaring GroenLinks Oosterhout coalitiebesprekingen

Vandaag is GroenLinks door Marian Witte telefonisch geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken die Gemeentebelangen als grootste partij gevoerd heeft met de andere partijen die in de Oosterhoutse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Deze uitkomst is dat Gemeentebelangen, VVD en CDA een nieuwe coalitie gaan vormen.

Lees verder

Pagina's