Nieuws

Bijdrage GroenLinks Oosterhout perspectiefnota 2018

Het College levert dit jaar een perspectiefnota aan, die structureel niet sluitend is. Vanaf 2018 is er feitelijk een structureel tekort van rond de 400.000 euro. Daarnaast zijn er ook nog tegenvallers te verwachten bij de gemeenschappelijke regelingen. In deze Perspectiefnota geef het College niet aan wat voor soort bezuinigingen in de begroting 2018 terug zullen komen om dit gat de dichten. Indien dit pas bij de begroting 2018 duidelijk gaat worden, kan de raad feitelijk geen invloed uitoefenen in de keuzes die hier gemaakt worden door het College, omdat er dan ineens een kant en klaar voorstel ligt.. Naar de mening van de GroenLinks fractie dient dit overzicht aan de gemeenteraad verstrekt te worden om hier vervolgens in een opiniërende vergadering over te praten. Op deze manier heeft de gemeente daadwerkelijk invloed op de bezuinigingen die in de begroting 2018 voorgesteld zullen gaan worden. Is het College bereid dit overzicht aan de gemeenteraad te verstrekken? Indien nodig zal GroenLinks hierover in tweede termijn een motie indienen.

Lees verder

Ideeën voor GroenLinks verkiezingsprogramma

Op 21 maart 2018  zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen zijn nu al druk in de weer om hun programma voor die verkiezingen vorm te geven. Zo ook wij van GroenLinks Oosterhout. Maar wij willen dat niet alleen doen. Daarom doen wij een beroep op u. Niet om stukken van ons programma te schrijven, maar wel om vanuit uw organisatie of instelling een bijdrage te leveren die de kwaliteit van dat programma zou kunnen verbeteren (we schrijven bewust “zou kunnen verbeteren”, omdat eventueel door u ingebrachte suggesties natuurlijk wel moeten passen binnen de uitgangspunten van GroenLinks).

Lees verder

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 16 mei 2017

In de raadsvergadering van 16 mei 2017 heeft GroenLinks het woord gevoerd over de Adviesraad Sociaal Domein, de ontwikkelagenda WMO, de plannen voor de Zwaaikom, het bestemmingsplan Wilhelminahaven en de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Er zijn een mondelinge vraag gesteld over vliegen met drones in de Ecologische Verbindingszone en de ORTS.

Lees verder

Ga jij voor GroenLinks Oosterhout in de gemeenteraad?

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en GroenLinks wil graag weer met een grote en sterke fractie vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Oosterhout. We zoeken kandidaten die standpunten kunnen presenteren, belangstelling hebben voor lokale thema's, volksvertegenwoordigers zijn, willen samenwerken met de leden en met de stad, en voldoende tijd hebben.

Lees verder

Pagina's