Nieuws

GroenLinks Oosterhout nieuwjaarsreceptie

Op 26 januari houden wij onze nieuwjaarsreceptie. Dat is een mooie en gezellige gelegenheid om elkaar te ontmoeten en alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar. Tevens reiken wij voor de 11e keer ons welbekende groene lintje uit

Lees verder

Schriftelijke vragen GroenLinks over Holtroplaan

Op dinsdag 10 december 2019 heeft er een informatieavond plaatsgevonden waarin bewoners werden geïnformeerd over de reconstructie van de Burgemeester Holtroplaan en de Vondellaan. Verschillende bewoners maken zich naar aanleiding van deze avond zorgen. Met name over het verdwijnen van zebrapaden en het rooien van oude bomen.

Lees verder

Interpellatiedebat situatie Buurtkamer Oosterhout

Inmiddels heeft het college het besluit genomen dat de activiteiten die nu in de Buurtkamer plaatsvinden door blijven gaan totdat er een nieuwe visie gemaakt is die gaat over de dagbesteding in Oosterhout. GroenLinks en Gezond Burger Verstand zijn blij met dit besluit omdat het rust en zekerheid geeft voor de bezoekers van de Buurtkamer. Maar wij blijven wel zitten met een aantal vragen, vragen die vooral gaan over de manier waarop alles de afgelopen twee maanden is gegaan.

Lees verder

Tijdelijke vervanging Jan Boers als raadslid GroenLinks Oosterhout

Met ingang van de raadsvergadering van 17 december zal Jan Boers gedurende een periode van zestien weken vervangen gaan worden als raadslid door Jacqueline Kuhlmann.
Jan Boers heeft recent een operatie ondergaan waarvan het herstel langer duurt dan verwacht. Dat is de reden dat hij gebruik maakt van de mogelijkheid die de kieswet
geeft (artikel X 10 lid 2) om zich tijdelijk als raadslid te laten vervangen. Na deze periode van zestien weken zal Jan Boers zijn plaats in de raad weer innemen.

 

Lees verder

GroenLinks gaat met Dorst in gesprek

Na een succesvolle campagne voor de provinciale staten en de Europese verkiezingen gaat GroenLinks Oosterhout weer van start met onze huis-aan-huisacties om in gesprek te gaan met de mensen uit de gemeente Oosterhout.

Lees verder

Pagina's