Nieuws

Wereldkinderdag: Elk kind bij Groen Links vertrekt met een stralende lach!

Bij de eerste 2 kramen op de Oosterhoutse Heuvel stond het campagneteam van GroenLinks dat bestaat uit: Thea van der Zanden (campagneleidster) en daarnaast uit: Vera, Jacqueline, Annie en Jolanda. Als extra hulp voor één activiteit bij de kraam was ook Ilse de hele dag aanwezig! Voor deze Wereldkinderdag 2017 waren er zes activiteiten opgezet.

Lees verder

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over minimabeleid

In een brief van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid Oosterhout van 30 augustus jl. staat dat er met ingang van 2017 door het kabinet voor de komende vijf jaar extra middelen beschikbaar gesteld worden die specifiek bedoeld zijn voor de bestrijding van armoede onder kinderen tot 18 jaar.

Lees verder

Pagina's