Nieuws

Bijdrage GroenLinks Oosterhout begroting 2020

Voorzitter, economisch gezien gaat het in Nederland nu zeer goed en klotst het geld in Den Haag over de plinten bij de landelijke overheid, maar hier in de gemeente Oosterhout zitten we elk dubbeltje om te draaien. Hierdoor is het dan zo dat wanneer je naar de begroting kijkt, je tot een totaal andere conclusie komt, namelijk dat het in Nederland niet erg goed gaat. In het voorjaar van 2019 is er een dik boekwerk door de gemeente gemaakt met daarin alle mogelijke bezuinigingen om de te verwachte tekorten op te vangen. Vervolgens is er op allerlei manieren bezuinigd. Van minder uitgeven aan het onderhoud van wegen tot het vragen van hogere bedragen om in Oosterhout te mogen trouwen. En ook de meeste andere gemeentes in Nederland worstelen met flinke tekorten.

Lees verder

Inbreng GroenLinks raadsvergadering 22 oktober 2019

In de raadsvergadering van 22 oktober heeft GroenLinks het woord gevoerd over het geluidsscherm langs het spoor in Dorst, de energietransitie en de bekrachtiging geheimhouding eindvonnis arbitrage Attero. Er zijn mondelinge vragen gesteld over de toekomst van het Sociaal Wijkteam, vuurwerk rond de jaarwisseling en de toekomst van de scootmobielpool.

Lees verder

Uit de storm in de storm

De werkgroep binnen GroenLinks heeft hun deelname aan Wereldkinderdag 2019 geëvalueerd. Onze conclusie: wij zijn dankbaar dat we met de storm binnen konden staan!

Lees verder

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over horeca sporthallen

Op 2 oktober heeft het college de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de sporthal in Oosterheide. In deze brief geeft het college aan dat pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gekeken gaat worden of nieuwbouw van de Oosterheidehal mogelijk is. Voor wat betreft de herontwikkeling van het gebied in Arkendonk waar zich onder andere de sporthal bevindt is er ook geen duidelijkheid wanneer dit concreet zal gaan starten.

Lees verder

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over handelsmissie China

In de besluitenlijst van het College van B&W van 18 september jl. staat vermeld, dat er door de provincie Noord Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij en Brabantse steden in de periode van 28 oktober tot 3 november een ondernemersreis naar de provincie Jiangsu in China georganiseerd wordt. Namens de gemeente Oosterhout zullen de burgemeester en wethouder van der Helm, als wethouder economische zaken, afreizen.

Lees verder

Motie Heilige Driehoek aangenomen!!

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 17 september werd een motie van GroenLinks, VVD en GBV aangenomen die verdere verstening van het gebied van de Heilige Driehoek moet voorkomen. De motie roept het college op om voor dit beschermde gebied een beheersvisie op te stellen samen met bewoners en andere belanghebbenden. Deze nieuw op te stellen visie moet erop gericht zijn dat in de toekomst uitsluitend ontwikkelingen plaatsvinden die bijdragen aan de unieke kwaliteiten van het gebied. Verder geeft de motie aan dat geen goedkeuring mag worden gegeven aan ontwikkelingen, die niet passen in het geldende bestemmingsplan totdat deze beheersvisie door de gemeenteraad is vastgesteld.

Lees verder

Pagina's