Afdelingsvoorzitter Jan Groeneveld blikte in zijn toespraak terug op het voor GroenLinks succesvolle jaar 2022. Tevens stond hij stil bij de activiteiten, die de afdeling in het nieuwe jaar gaat aanpakken zoals o.a. het oprichten van diverse commissies.

Daarna kreeg bestuurslid Hanneke Veldhoen het woord. Aan haar de taak om het Groene Lintje 2023 uit te reiken. Een vast gebeuren op elke nieuwjaarsbijeenkomst van GroenLinks. Het Groene Lintje werd dit jaar, voor de 13e keer, door GroenLinks uitgereikt aan de Vereniging Vrouwen voor Elkaar (VVE).

VVE is al bijna 8 jaar bezig met het inspireren en stimuleren van vrouwen in Oosterhout om zich te ontwikkelen tot ondernemende vrouwen. Belangrijk hierbij is het vergroten van de zelfredzaamheid van de vrouwen en een betere participatie in de samenleving.

Voorzitter Elma Stel kreeg het Groene Lintje namens de Vereniging opgespeld en bestuurslid Marzia Jahish nam de bijbehorende oorkonde in ontvangst. Het voltallige bestuur van VVE was aanwezig bij dit gebeuren.

Ruim vijfentwintig personen waren aanwezig bij deze uitreiking in het tuincafé van het Floraliapark. Omstreeks 17.00 uur eindigde de bijeenkomst.