Uitreiking Groene Jeugdlintje voor De Vrije School de Strijene. Eindelijk was het zo ver!

Goed voorbereid kwam klas 6 (groep 8) van de Vrije School de Strijene naar het gemeentehuis om in het zonnetje te worden gezet.

Zij werden welkom geheten door wethouder Willem-Jan van der Zanden en duo-fractievoorzitter Jacqueline Kuhlmann van GroenLinks Oosterhout. De lintjes werden opgespeld door de winnaars van vorig jaar, Veerle en Linn uit Den Hout. De leerlingen hebben dit lintje verdiend, als gehele school, voor hun lessen tuinbouw die gegeven worden op de biologische tuin van Vincent en Ingrid de Wolff: Sophia’s Tuin aan de Seterseweg 7 in Oosterhout.

Daar wordt tijdens het zaai-groei-en oogstseizoen hard gewerkt door de kinderen. Dit verwoordden de leerlingen zelf tijdens de feestelijke middag in de raadszaal. Elk thema werd in tweetallen aangestipt, van grondbewerking tot verwerking van de oogst. Van GroenLinks Oosterhout kreeg de school materiaal om een mooie nieuwe bank te maken omdat de oude ver versleten is. Tijdens de les van Vincent in de schooltuin kunnen ze daar op zitten.

Ook werd er nog een mooi lied ten gehore gebracht door de klas. Na een gezellig samenzijn met een cupcake en drankje mochten alle kinderen nog presentjes grabbelen uit de mand.

Iedereen ging opgewekt weer huiswaarts na een zeer geslaagde middag.

GroenLinks is trots op groene en sociale projecten, individueel of groepsgewijs, en geeft jaarlijks aandacht aan een mooi initiatief! Contactadres: Jolanda Breems e-mail: jolanbreems@gmail.com