Willem-Jan is geboren en getogen in Oosterhout. Na in Oosterhout op de Biëncorf en het Mgr. Frencken College te hebben gezeten is hij in Tilburg Econometrie gaan studeren. In Eindhoven heeft hij vervolgens een opleiding gevolgd tot docent Wiskunde en sinds 2006 werkt hij als docent op het Sint- Oelbertgymnasium in Oosterhout.

Vanaf 2002 zit hij namens GroenLinks als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Oosterhout. “Als raadslid heb ik mij sinds 2002 met alle mogelijke onderwerpen bezig gehouden. Mijn bijzondere belangstelling ligt op het gebied van zorg, welzijn en sociale zaken.”

Sinds 2015 heeft de gemeente er allerlei nieuwe taken bij gekregen op het gebied van zorg. Zo zijn we als gemeente voortaan verantwoordelijk voor zaken zoals hulp bij het huishouden en de jeugdzorg.

“Deze taken waren tot 2015 de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid. Nu moet de gemeente Oosterhout deze taken zelf uitvoeren en daarvoor krijgen we steeds minder geld van het Rijk. In 2015 en 2016 hebben we als gemeente geld overgehouden. Niet alle gelden die we van het Rijk voor zorg hebben gekregen hebben we daar als gemeente aan uitgegeven. Ik heb er altijd voor gestreden om het geld dat we over hebben te reserveren voor de toekomst als het nodig is”, geeft Willem-Jan aan.

“Helaas heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten om een deel van de overgebleven zorggelden te besteden aan de herinrichting van de Bromtolrotonde. Voor GroenLinks is het belangrijk dat al het geld dat de gemeente voor zorg krijgt ook aan zorg besteed wordt. Iedereen moet de zorg krijgen waar hij of zij recht op heeft en hier mag niet op bezuinigd worden”, besluit Willem-Jan.

Persoonlijke website: http://www.wjvanderzanden.nl

  • Bestemmingsplannen
  • Algemene Zaken
  • Werk en Inkomen
  • Maatschappelijke Zorg