Willem-Jan van der Zanden is wethouder namens GroenLinks Oosterhout.

Met zijn 44 jaar is Willem-Jan van der Zanden relatief jong vergeleken met de andere leden van de gemeenteraad. Toch heeft de voormalig fractievoorzitter van GroenLinks Oosterhout een enorme schat aan kennis en ervaring als raadslid. Van der Zanden was een van de grondleggers van de Oosterhoutse afdeling en is op dit moment één van de langstzittende raadsleden. Zijn politieke geheugen wordt geroemd. De feitenkennis van van der Zanden staat bij iedereen buiten kijf, bij politieke vriend en vijand.

Door de leden van GroenLinks werd Willem-Jan alweer gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen.

"Dat is natuurlijk een enorme eer lijsttrekker te mogen zijn. Het voelt heel fijn dat vertrouwen van onze leden te krijgen", vertelt Willem-Jan. Als hem gevraagd wordt hoe hij terugkijkt op de afgelopen vier jaar hoeft van der Zanden niet lang na te denken:"als fractie hebben we in teamverband de zaken aangepakt. We zijn politieke lastigheden niet uit de weg gegaan. Constructief waar het kan, maar vooral erg kritisch waar het moet. We hebben als GroenLinks fractie dossiers steeds langs onze lokale meetlat gelegd. Misschien wel het meest opvallende dossier was, en is nog steeds, het energiepark Oranjepolder. Als zelfs GroenLinks tegen windmolens gaat stemmen, dan zijn daar verdraaid goede redenen voor". De 44 jarige wiskundedocent neemt een slokje van zijn thee en vervolgt: "het werd duidelijk dat er onvoldoende gesproken was met de bewoners die dichtbij de Oranjepolder wonen. Bewoners hadden echt het gevoel dat hun geluid niet werd gehoord en dat de trein door denderde. Met dat gegeven moet je als politiek gewoon aan de handrem trekken. Op zulke gevoelige dossiers moet de burgerparticipatie heel goed zijn. Ook het feit dat alleen een groot internationaal bedrijf zou gaan profiteren van de opbrengsten was voor de fractie van GroenLinks een doorn in het oog. "Heel Oosterhout, zeker de omwonenden, moeten profiteren van zo'n energiepark", aldus Willem-Jan van der Zanden.

Vooruitkijkend toont de GroenLinks voorman ambitie: "Ik ga met mijn team voor een eerlijker, duurzamer en menselijker Oosterhout. Als GroenLinks hebben wij een heldere visie op hoe Oosterhout er uit moet zien. Er moeten zaken veranderen en dus daadkrachtiger aangepakt worden. Na een dikke 20 jaar heeft mijn partij zich in Oosterhout echt wel bewezen als betrouwbaar en constructief. GroenLinks durft de bestuursverantwoordelijk absoluut aan". "Ik ga me vooral ook sterker maken voor de menselijke maat. Mensen die hulp, op wat voor manier en om wat voor reden dan ook, nodig hebben van onze gemeente, moeten die krijgen. En die hulp moeten ze krijgen op basis van vertrouwen en niet op basis van wantrouwen zoals in het recente verleden wel gebeurd is. Dat moeten we met elkaar veranderen. Oosterhout moet een fijne gemeente zijn voor iedereen, ook voor de mensen die even een steun in de rug nodig hebben. Het moet menselijker eerlijker en duurzamer!"

Willem-Jan van der Zanden is de nummer 1 op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Video Willem-Jan van der Zanden Afspelen op YouTube