Uhro van der Pluijm (hij/hem) is onze fractievoorzitter. Hij zit al sinds 2014 in de raad en is dus een behoorlijk ervaren gemeenteraadslid. Al die tijd houdt hij zich al bezig met duurzaamheid en de energietransitie. Het belangrijkste doel voor hem is dat we op een eerlijke manier overgaan op schone energie. “de gemeente moet inwoners helpen en ondersteunen bij deze overstap. Woningbezitters moeten gestimuleerd worden hun woning te verduurzamen. Want zo kan iedereen meedoen en is het geen feestje waarbij rijken profiteren en mensen met minder geld inleveren”.

De energietransitie is voor Van der Pluijm sowieso nodig. Het moet gedaan zijn met treuzelen en bedenken waarom we wel even kunnen wachten. “Een overstap naar schone energie is simpelweg nodig om een leefbare planeet te behouden”, vindt hij. Een voordeel daarbij is volgens hem dat de lucht ook schoner wordt. Want een goede luchtkwaliteit is iets anders waar Van der Pluijm voor strijdt in de raad. Schone lucht is namelijk gezonder. “Ik ben blij dat we in Oosterhout in ieder geval de luchtkwaliteit gaan meten op belangrijke punten. Zo kunnen we er ook wat aan gaan doen”.

Als woordvoerder verkeer zet Van der Pluijm (die zelf bij voorkeur wandelend of fietsend naar zijn bestemming gaat) zich al jaren in voor betere veiligheid van langzame verkeersdeelnemers. Dat zorgt er volgens hem ook voor dat mensen eerder voor de fiets zullen kiezen: “Betere en veilige fietspaden binnen en buiten onze gemeente zullen ervoor zorgen dat mensen eerder op de fiets stappen in plaats van in de auto. We willen de mensen niet uit hun auto jagen maar het fietsen zo aantrekkelijk en fijn maken dat de keuze de fiets te voorkeur te geven.”

Verder is van der Pluijm een groot pleitbezorger van wat we burgerparticipatie zijn gaan noemen. Uhro hierover: "We moeten als gemeente en raad luisteren naar inwoners. Mensen weten echt wel wat er nodig is in hun buurt of wijk. Daarom verdienen deze mensen een stem in plannen van de gemeente. Inwoners moeten profijt hebben van ontwikkelingen en geen last".

In de raad voert Uhro onder meer het woord over: energietransitie, warmtetransitie, milieu, duurzaamheid en verkeer.

Hij is te bereiken via e-mail: uhro@groenlinksoosterhout.nl