Martijn zit inmiddels bijna 4 jaar voor GroenLinks in de gemeenteraad. Martijn is getrouwd en pleegvader van 3 kinderen. Hij werkt in het basisonderwijs als intern begeleider. Het is dan ook  niet verwonderlijk dat de jeugdzorg en het onderwijs zijn bijzondere interesse hebben.

Louwerens weet uit ervaring dat het lang kan duren voordat er hulp opgestart is als er een hulpvraag is bij ouders of jeugdigen. Hij pleit er dan ook voor om de mensen van het sociaal wijkteam eerder in te zetten. “Als het sociaal wijkteam meer op school aanwezig is en een spreekuur heeft bij verenigingen, worden de signalen eerder opgevangen. Zo kan er preventief gewerkt worden en duurt het niet lang wanneer er hulp opgestart moet worden.”

Martijn vindt verder dat het geld dat bestemd is voor de zorg, hier ook aan uitgegeven moet worden. Het kan niet zo zijn dat we dit geld aan andere zaken uitgeven, vindt hij.

Naast jeugdzorg en onderwijs heeft ook de sport de interesse van Martijn. Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat iedereen lid moet kunnen worden van een sportvereniging. Degenen die dit niet kunnen betalen, moeten een beroep kunnen doen op de gemeente. “Weinig mensen weten dat dit kan”, aldus Louwerens. Het is van belang dat de gemeente duidelijk maakt dat deze mogelijkheden er zijn. Martijn zet zich dus graag in voor een socialer Oosterhout, een Oosterhout waar iedereen ook écht mee kan doen.

  • Bouwen en wonen
  • Programmering van de stad
  • Onderwijs, jeugd en voorschool
  • Sport