Berna Mekenkamp staat nummer 10 op de Kieslijst van GroenLinks Oosterhout.

Berna Mekenkamp is geboren in Hengelo. Na een opleiding tot pedagogisch maatschappelijk werkster in Enschede, werkte Berna in Amsterdam en Breda als groepsleidster in de jeugd- en kinderpsychiatrie. “Als in de jaren 80 de eerste ecologische bedrijfjes beginnen, zoals bakkers en kruidenierswinkels, besluit ik om daar medewerking aan te verlenen”, vertelt ze. Mekenkamp combineert dat met de tijdelijke opvang van jongeren in haar eigen huis. Later gaat ze ook nog werken ze in het gastenhuis van de Onze Lieve Vrouwe Abdij.

Berna is al lid van GroenLinks sinds de oprichting van de partij in 1990. Zij gelooft erg in ‘het basisinkomen’. Berna hierover: ‘Ik vind dat iedereen het recht heeft op een menswaardig bestaan. Het kapitalisme heeft een arbeidsmarkt gecreëerd van uitsluiting, uitbuitingen, ongelijkheid. Vrijwilligerswerk, mantelzorg, huishoudelijk werk verdienen het om gefaciliteerd te worden, het basisinkomen zou dat kunnen regelen’, stelt Berna. ‘Inhoudelijk betekent dit dat er op een eenvoudige en sobere manier in de basisbehoeften wordt voorzien”, aldus Mekenkamp. Ze ziet het basisinkomen als een positieve benadering die mensen uitdaagt om bijvoorbeeld een eigen onderneming te starten, een opleiding te volgen en zo hun talenten ten volle te ontplooien. ‘Bovendien’, vervolgt de gepassioneerde Berna, ‘is het een kans om om werk eerlijker te verdelen, waarbij iedereen betaald werk kan doen en taken met zorg kan combineren’. Berna vindt de invoering van een basisinkomen een prima wapen bij de armoedebestrijding. ‘Mensen kunnen op die manier met meer zelfvertrouwen een positieve verandering in hun leven kunnen brengen’.

Berna Mekenkamp staat op nummer 10 van de kieslijst van GroenLinks Oosterhout.

Video Berna Mekenkamp Afspelen op YouTube