De lijst van GroenLinks voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is een mooie mix van nieuwe namen en ervaren mensen. De komende weken stellen de eerste acht kandidaten zich aan u voor. Deze week: Jan Boers.

Jan Boers is als voormalig raadslid en wethouder een bekende in de Oosterhoutse politiek. Hij besloot GroenLinks te gaan ondersteunen toen hem dat een jaar geleden gevraagd werd door de lijsttrekker Willem-Jan van der Zanden, die wist dat Jan altijd al veel sympathie had voor de landelijke maar ook voor de lokale GroenLinks afdeling.

Op de vraag welk onderwerp hem het meest aan het hart gaat, antwoordt hij: “De leefbaarheid voor de inwoners van de stad, en dat in de meest ruime zin van het woord. Bij die leefbaarheid hoort veilig en rustig wonen. Maar bij plezierig wonen hoort ook dat je je vrije tijd kunt besteden in de directe omgeving van je huis, namelijk in het Oosterhoutse buitengebied. En dan heb ik het over de polders en de bossen van Oosterhout.”

Daar zou het Oosterhoutse gemeentebestuur volgens Boers een stuk zuiniger op moeten zijn. “Het zou vanzelfsprekender moeten zijn dat de gemeente zelf laat zien dat het beter aan de belangen van natuur en landschap denkt. Té regelmatig moeten GroenLinks maar ook natuur- en milieuverenigingen de gemeente een halt toeroepen. Hoe kan de gemeente langs de Bergse Baan bomen willen kappen voor de aanleg van een fietspad als dat fietspad er achter diezelfde bomen eigenlijk al ligt? Waarom wordt toestemming gegeven voor een motorcrossterrein in de broedtijd van de vogels? Allemaal zonder degelijk voorafgaand onderzoek! Maai niet je eigen ecologische zones als er jonge patrijzen zijn!”

GroenLinks wil waken voor een te grote belasting van onze natuurgebieden door voorgenomen recreatiebebouwing bij bijvoorbeeld de Boswachterij Dorst of op Ter Aalst. Boers: “Dat vind ik het goeie van GroenLinks en daarom voel ik er mij thuis: niet alleen kent deze partij een op de mens gericht sociaal beleid, maar ook hebben ze een beleid om natuur en landschap te beschermen en te helpen ontwikkelen. Denk aan NU maar ook aan de toekomst van onze kinderen!”