We denken aan alle dieren

Dieren hebben recht op een gezonde leefomgeving. GroenLinks Oosterhout wil dat hier binnen onze gemeente meer aandacht voor is. Of het nu huisdieren, productiedieren of het in het wild levende dieren zijn. Wij willen daarom duidelijk maken dat de gemeente verantwoordelijk is voor alle dieren in Oosterhout. We willen daarbovenop een vuurwerkverbod en jachtverbod in de gemeente.