Een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis

Om de aarde leefbaar te houden, stappen we over naar schone energie: de energietransitie. GroenLinks wil dat dit voor iedereen betaalbaar is. We verdelen de lasten eerlijk en geven mensen met een lager inkomen subsidie om hun huis aan te passen. De gemeente moet samen met inwoners eigenaar worden van energieparken. Zo beslissen Oosterhouters over wat er gebeurt en delen we mee in de opbrengst.