De menselijke maat voorop in het minimabeleid

Als mensen bij de gemeente aankloppen voor een uitkering of het oplossen van schulden dan gebeurt dat niet zomaar. Deze mensen hebben hun werk verloren of hebben andere tegenslagen in het leven gehad. Vanwege de hulp die ze krijgen, moeten ze zich aan allerlei strenge regels houden. Deze mensen bevinden zich hierdoor in een afhankelijke positie. Juist daarom moeten we op een menselijke manier met hen omgaan als gemeente. Met zo min mogelijk achterdocht.

GroenLinks wil investeren in armoedebestrijding zodat we armoede tegengaan.