Voor u ligt het verkiezingsprogramma van GroenLinks Oosterhout voor de periode 2022 tot 2026. U leest hier wat wij de komende vier jaar, maar ook daarna, willen bereiken voor Oosterhout. Dit zijn onze 10 belangrijkste punten:

• Een betaalbare woning voor iedereen
• Een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis
• Een fijne en groene leefomgeving
• We denken aan alle dieren
• Iedereen krijgt de zorg die nodig is
• Meer ruimte voor fietsers en voetgangers
• In iedere wijk een plek om elkaar te ontmoeten
• We helpen Oosterhouters die een goed plan hebben
• We willen een Oosterhoutse cultuurpas
• De menselijke maat voorop in het minimabeleid