Om twee belangrijke redenen stemden wij tijdens de raadsvergadering van afgelopen week tóch tegen dit plan.

NIET ÉÉN SOCIALE HUURWONING! Van de 154 nieuwe appartementen zal er niet één woning worden gebouwd beneden de huurtoeslaggrens van € 752 per maand. Alleen maar dure en middeldure koop- en huurapparatemnten zullen worden gebouwd. Dat vinden wij onaanvaardbaar in deze tijd waarin veel – vaak jonge – mensen geen eigen huis of appartement kunnen vinden. Om dezelfde reden stemden wij ook al eerder tegen het Galvanitas bouwplan waar slechts 20 van de 150 nieuw te bouwen woningen een sociale huurwoning zullen zijn en bereikbaar voor woningzoekenden met een kleine portemonnee.

PARKEERPROBLEEM en verkeersprobleem

Burgemeester en wethouders hebben ons er bovendien niet van overtuigd, dat er goede maatregelen zullen worden getroffen om het parkeer- en verkeersprobleem in de oude en de nieuwe omgeving van het plan op te lossen. Onze fractie blijft de nodige twijfels houden of er straks wel voldoende parkeergelegenheid zal zijn met zoveel nieuwe inwoners op die plek. En die twijfel neemt alleen maar toe nu we weten dat ook het nieuwe gemeentehuis in de directe omgeving zal worden gebouwd.

Om beide belangrijke redenen stemde de vijfkoppige GroenLinksfractie tegen.