Algemene Ledenvergadering GroenLinks Oosterhout

Op maandagavond 27 maart, vanaf 20.00 uur is er een Algemene Ledenvergadering van GroenLinks Oosterhout in Wijkcentrum De Slotjes, Slotjesveld 15. Tijdens deze vergadering worden de jaarstukken van 2016 vastgesteld en nieuwe leden voor het afdelingsbestuur gekozen.

De fantastische resultaten van de Tweede Kamerverkiezingen en de lokale campagne die we hiervoor hebben gevoerd worden besproken.Daarnaast maken we een start met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en stellen hiervoor een kandidatencommissie, programmacommissie en campagnecommissie in. De vergadering is openbaar en iedere geïnteresseerde is van harte welkom.