Met een coalitieakkoord waar inclusiviteit een belangrijk deel van is, wil GroenLinks juist grote stappen maken op het gebied van LHBTIQA+ acceptatie in Oosterhout. Hierbij hoort beleid, zoals een regenboogakkoord, maar ook zichtbare dingen in de publieke ruimte. Zo hebben wij tijdens de begrotingsvergadering gepleit voor een regenboogmonument.

Gelijkwaardigheid is een van de kernwaarden van GroenLinks. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht geloof, huidskleur, beperking of seksuele oriëntatie. Wij strijden voor alle gemarginaliseerde groepen en maken hierin geen uitzondering.

Güler heeft recent aangegeven zich hier niet in kunnen te vinden. Wij staan voor onze kernwaarden en gaan hier graag over in gesprek. Wij hadden de hoop er door met hem in gesprek te gaan nog samen uit te komen. De mededeling dat hij de fractie verlaat, was danook een grote verrassing. Zeker omdat hij als lid van GroenLinks deze kernwaarden heeft onderschreven.

Wij betreuren het dat Güler zijn zetel meeneemt en niet ter beschikking stelt aan GroenLinks. Güler had weliswaar 581 voorkeurstemmen, maar heeft deze behaald met steun van GroenLinks Oosterhout.