Bij de raadsvergadering van 22 februari stemden de vijf raadsleden van GroenLinks tegen het bestemmingsplan Dorst Oost. Alleen VVD, Gemeentebelangen en CDA stemden vóór dit plan van 165 woningen.

Vanzelfsprekend zijn wij ook voor de bouw van zoveel mogelijk nieuwe woningen, maar niet als er veel belangrijke tegenargumenten zijn. Onze woordvoerder Jan Boers vertelde wat GroenLinks weerhield van instemmen met het plan:

  1. We missen het dorpse karakter van deze uitbreiding en dat horen we vooral ook uit het dorp Dorst zélf. 
  2. op een woningenbestand van 165 woningen worden er weer slechts 23 goedkopere huurwoningen gebouwd, opnieuw maar een fractie van waar behoefte aan is. 
  3. we zijn er niet gerust op dat er geen trillingshinder en geluidshinder van het treinverkeer zal zijn; het spoor ligt op slechts 30 meter van de nieuwe wijk.
  4. het plan ligt voor een deel in het NatuurNetwerkBrabant (NNB) en dus in kwetsbaar buitengebied, waar je vanaf zou moeten blijven; het is niet voor niets zo vastgesteld!
  5. wij zijn er bang voor, dat de weerkaatsing van het treingeluid van een 600 meter lang en 6 meter hoog scherm de rust zal wegnemen in de Boswachterij Dorst en mens en dier zal verstoren. 
  6. ook werden andere bezwaren nog genoemd: toename van de stikstof-uitstoot van het (bouwen van het) plan, problemen met de grondwaterbescherming en mogelijke archeologische vondsten.

Tenslotte drong onze woordvoerder er nog bij burgemeester en wethouders op aan invloed te krijgen op het bouwen en behouden van goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. GroenLinks wil daarvoor zo snel mogelijk een voorstel van het college krijgen.