Motie Heilige Driehoek aangenomen!!

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 17 september werd een motie van GroenLinks, VVD en GBV aangenomen die verdere verstening van het gebied van de Heilige Driehoek moet voorkomen. De motie roept het college op om voor dit beschermde gebied een beheersvisie op te stellen samen met bewoners en andere belanghebbenden. Deze nieuw op te stellen visie moet erop gericht zijn dat in de toekomst uitsluitend ontwikkelingen plaatsvinden die bijdragen aan de unieke kwaliteiten van het gebied. Verder geeft de motie aan dat geen goedkeuring mag worden gegeven aan ontwikkelingen, die niet passen in het geldende bestemmingsplan totdat deze beheersvisie door de gemeenteraad is vastgesteld.

De motie werd maar met een nipte meerderheid aangenomen, namelijk met 16 van de 31 stemmen. De raadsleden van Gemeentebelangen (10 stemmen), CDA (3 stemmen), Groen Brabant (1 stem) en PVDA (1 stem) stemden tegen de motie. Zij willen bouwontwikkelingen binnen de Heilige Driehoek voorlopig niet uitsluiten.

Gelukkig wilden de raadsleden van VVD (6 stemmen), GroenLinks (5 stemmen), GBV (3 stemmen) en D66 (2 stemmen) WÉL die bescherming al direct.