GroenLinks staat voor goede, veilige en snelle fietsverbindingen van en naar de kerkdorpen. Dit is waarom we het nieuwe plan voor de bromtolrotonde omarmen. Dit is waarom we het fietspad naar Dorst altijd hebben gesteund. Het is ook waarom we ons in december 2018 achter een motie van de VVD voor een vrijliggend fietspad langs de Bergsebaan hebben geschaard. Een belangrijk argument daarbij was dat er, in tegenstelling tot bij voorgaande plannen van het college, geen bomen gekapt zouden gaan worden.

Het college besloot uiteindelijk medio vorig jaar om deze motie naast zich neer te leggen. In samenspraak met belangenverenigingen zoals de Fietsersbond, Milieuvereniging en bewoners van Den Hout kwam men tot de conclusie dat het voorstel uit de motie niet het beste was. GroenLinks is content met de nieuwe plannen die géén verbreding van de rijbaan maar wel een verbetering van de fietsveiligheid zou betekenen. Dat er bovendien maatschappelijk draagvlak voor deze oplossing is, is voor de fractie van GroenLinks ook belangrijk.

Voorzitter, het voorstel van het college dat nu voorligt is opgesteld naar aanleiding van een motie die door een nipte meerderheid van de raad werd aangenomen. Wij snappen dat het college een dergelijke motie niet twee keer naast zich neerlegt. Evenwel betekent dit niet dt we het eens zijn met dit voorstel. GroenLinks ziet op dit moment de meerwaarde van een losliggend fietspad langs deze weg niet meer. Al helemaal niet als dit betekent dat er vele tientallen of mogelijk zelfs honderden bomen zullen verdwijnen.

De Bergsebaan heeft op dit moment twee duidelijke fietssuggestiestroken. Uitgevoerd in het rood, zodat het voor iedere weggebruiker duidelijk is dat de fietsers daar horen. De rijbaan voor automobilisten lijkt erg smal. Dit heeft het psychologische effect dat automobilisten minder snel het gaspedaal in zullen drukken. De huidige situatie op de Bergsebaan vanaf de Ter Aalsterbrug tot de kruising met het Hoeveneind is in feite dus veilig. Geen reden om daar aanpassingen op aan te brengen.

Voor GroenLinks is het dus duidelijk dat deze herinrichting niet nodig is, voorzitter. Het is duidelijk dat een fietspad met een breedte van 3,5 meter zorgt voor de kap van veel bomen. Iets waar wij niet achter kunnen staan. Zeker niet nu er een goede infrastructuur voor fietsers ligt. Het uitvoeren van een Flora en Fauna of Bomen Effect Analyse is niet nodig om te zien dat er veel natuur verloren zal gaan bij het uitvoeren van deze plannen.

Voorzitter, ook verkeerstechnisch is er het een en ander op dit plan aan te merken. We gaan hier immers een veilig fietspad van niets naar nergens creëren. Het Ruiterspoor van Den Hout tot de Bergsebaan wordt niet veiliger. Fietsers die vanaf de Bergsebaan rechtsaf slaan richting Meerberg komen ook op een gevaarlijk stuk weg terecht. Uiteindelijk creëren we hier misschien een vals veiligheidsgevoel.

Om het nog maar niet te hebben over automobilisten die op een brede rijloper het gaspedaal net iets verder indrukken. Dat brengt een groter risico op ongelukken met zich mee. Dat gezegd hebbende, hopen we ook niet dat het de bedoeling is om de maximumsnelheid te verhogen en hier zodoende een opmaat naar de Westelijke Rondweg te creëren.

Voorzitter, ter afsluiting. GroenLinks is vóór veilige fietsverbindingen van en naar de kerkdorpen. Maar dan moeten deze ook wel van en naar de kerkdorpen gaan. Niet van niets naar nergens. Bovendien is GroenLinks van mening dat er geen natuur verwoest moet worden als er een goed alternatief is. In dit geval ligt dat alternatief er zelfs al.