In december 2019 bleek dat in honderdduizend tot tweehonderdduizend huizen in Nederland nog loden leidingen liggen voor drinkwater. Dit kan leiden tot een te hoog gehalte lood in het drinkwater. De wettelijk toegestane hoeveelheid lood is 10 microgram per liter drinkwater, hoewel de Gezondheidsraad adviseert om deze norm te verlagen naar 5 microgram per liter.

Een teveel aan lood in het lichaam kan een groot effect hebben op het lichaam. Vooral de hersenontwikkeling van kinderen kan het verstoren, met een verlaging van het IQ tot gevolg, Ook kan het concentratieproblemen en gedragsproblemen veroorzaken. Bij volwassenen kan het tot een hogere bloeddruk en nierproblemen leiden. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente zicht op het aantal gebouwen waar er nog loden leidingen liggen voor drinkwater?
2. Zijn er, naast huizen, andere gebouwen, zoals scholen, waar loden leidingen liggen? Zo ja, om welke gebouwen gaat het hier?
3. Is er bij deze gebouwen onlangs onderzoek gedaan naar de hoeveelheid lood in het drinkwater? Zo ja, wat was hier de uitkomst van? Zo nee, (wanneer) overweegt u dit onderzoek te gaan uitvoeren?
4. Om het gehalte lood in het drinkwater te testen, zijn er tests ontwikkeld die dit in microgrammen kunnen weergeven. Is de gemeente bereid deze tests onder de aandacht te brengen van de eigenaren van gebouwen met loden waterleidingen? Op welke termijn zou dit kunnen plaatsvinden?

Gezien de problemen die veroorzaakt kunnen worden door een teveel aan lood in het drinkwater verzoek ik Uw College om bovenstaande schriftelijke vragen mondeling te beantwoorden in de Raadsvergadering van 18 februari 2020 aanstaande.