Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over bomencompensatie

Op 8 januari 2020 heeft het college een besluit genomen om af te wijken van de richtlijnen voor bomencompensatie 2009 en niet één op één de gekapte bomen te compenseren op Weststad 2.

GroenLinks heeft hier de volgende vragen over:
1. Kunt u ons vertellen hoeveel bomen er niet worden gecompenseerd op Weststad 2?
2. Welke bomensoort gaat er weg, en welke leeftijd hebben ze? Met andere woorden: welke natuurwaarde hebben de te kappen bomen?
3. Wat voor bomensoorten worden er elders teruggeplaatst?

Al eerder heeft GroenLinks middels artikel 39-vragen gesteld, te weten op 24 april 2019, over natuurcompensatie. Bij verschillende projecten is door college en/of de gemeenteraad besloten dat verlorengegane natuur gecompenseerd zal moeten worden, zoals onder andere het fietspad Dorst-Oosterhout, Bergvliet, N629 en de Vijftig Bunderweg. Onze fractie maakt zich opnieuw en dus regelmatig zorgen over de inzet van het college voor natuurcompensatie. Natuurcompensatieplannen komen amper of niet van de grond en lijken daarmee langzaamaan een farce geworden.

4. Bent u het met GroenLinks eens dat bomencompensatie niet hetzelfde is als natuurcompensatie? Een volwassen en waardevolle boom heeft natuurlijk niet dezelfde natuurwaarde als een jonge boom die bij wijze van compensatie net aangeplant is?
Zo ja, welke wezenlijke natuurcompensatiemogelijkheden zijn er voor Weststad 2, zodat de natuurwaarde na een aantal jaren minstens dezelfde is als op een andere plaats waar natuur en/of bomen eerder werden verwijderd?
Zo nee, waarom niet?
5. In de beantwoording van onze eerdergenoemde artikel-39 vragen heeft uw college op 21 mei 2019 de raad toegezegd een overzicht te maken van gecompenseerde natuur in de afgelopen jaren. Dit overzicht zou voor de zomer van 2019 aan ons toegestuurd worden. Waarom heeft het college zich niet aan de toezegging gehouden?
6. Wanneer kunnen we het toegezegde overzicht nu wél ontvangen?