Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over eikenprocessierups

Al vanaf april wordt de eikenprocessierups weer in heel Nederland bestreden. In de meeste gevallen preventief. Ook afgelopen week was deze rups weer actueel in het nieuws vanwege de plaag die hij inmiddels aanneemt, met name veroorzaakt door het goede weer van de maand juni. Aan de noodzaak van bestrijding wil GroenLinks dan ook niets afdoen. Wél hebben wij vragen over de toepassing van het biologische bestrijdingsmiddel door de Nationale Bomenbank, zoals de gemeentelijke website ons leerde.

Bewoners van het Kapucijnenhof hebben ons in kennis gesteld van hun verontrusting over de wijze van bestrijding ter plaatse. Een grote sproei-/spuitinstallatie kwam in week 19 de eiken op die plek preventief behandelen met een vloeistof. Dat ging zelfs door toen er een paar scholieren langsfietsten, die min of meer in het bereik van de sproeivloeistof reden. Een telefoontje van de betreffende bewoners naar de gemeente en naar de (milieu-)politie leverde hen op dat moment geen bevredigende informatie op.

Wij stellen uw college daarom de volgende vragen:

  1. Met welk biologisch bestrijdingsmiddel vindt in Oosterhout de behandeling van eiken plaats?
  2. Welke effecten heeft de toepassing van dit middel op andere organismen en dan met name op de ontwikkeling van andere rupsen-/vlindersoorten en insecten in zijn algemeenheid?
  3. Welke veiligheidsvoorschriften moeten bij de toepassing in acht genomen worden en dan met name waar het gaat over de blootstelling aan het middel aan derden, zoals aan passerende fietsers en voetgangers en aan de bewoners van aangrenzende tuinen en woningen?
  4. Moet behandeling van alle eiken in de op de gemeentelijke website genoemde straten jaarlijks plaatsvinden?
  5. Wil het college (laten) onderzoeken of er inmiddels efficiëntere en milieuvriendelijkere  methoden zijn ontwikkeld ter bestrijding van de eikenprocessierups, zoals bijvoorbeeld het Plant Research International/Universiteit Wageningen daarmee doende is/was.