Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over horeca sporthallen

Op 2 oktober heeft het college de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de sporthal in Oosterheide. In deze brief geeft het college aan dat pas na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gekeken gaat worden of nieuwbouw van de Oosterheidehal mogelijk is. Voor wat betreft de herontwikkeling van het gebied in Arkendonk waar zich onder andere de sporthal bevindt is er ook geen duidelijkheid wanneer dit concreet zal gaan starten.

In juni 2018 heeft het college in een brief aan de raad aangegeven dat de commerciële uitbater van de horecavoorziening in de Oosterheidehal de huurovereenkomst heeft opgezegd. De gemeente is vervolgens een pilot gestart om zelf de horeca in de Oosterheidehal te exploiteren. Deze pilot zou lopen tot juli 2018 en is hierna verlengd tot oktober 2018. Deze periode zou dan gebruikt worden om een visie te ontwikkelen betreffende de horeca in gemeentelijke sporthallen.

Per brief is in maart 2019 de gemeenteraad geïnformeerd over het feit dat gedurende heel 2019 de gemeente zelf de horeca in de Oosterheide hal (en ook in Arkendonk) zal gaan exploiteren. In de loop van 2019 zullen dan aanvullende scenario’s onderzocht gaan worden.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

  1. Wat is op dit moment de stand van zaken betreffende het onderzoeken van aanvullende scenario’s voor wat betreft de horeca in gemeentelijke sporthallen?
  2. Betekent het feit dat pas in 2022 een definitief besluit genomen wordt over de toekomst van de Oosterheidehal (en de onduidelijkheid in het gebied rondom sporthal Arkendonk) dat dit vertraging op gaat leveren voor het opstellen van een visie betreffende de horeca in gemeentelijke sporthallen?
  3. Wanneer zal duidelijk worden op welke manier de horeca in gemeentelijke sporthallen uitgevoerd zal gaan worden?
  4. Blijft tot het moment dat deze duidelijkheid er is, de horeca in de gemeentelijke sporthallen op dezelfde manier gebeuren als nu het geval is?