Er rijden steeds meer elektrische auto’s rond in Oosterhout. Een ontwikkeling die GroenLinks toejuicht. Elektrische auto’s hebben ook oplaadpunten nodig, zeker ook in overdekte parkeergarages. Dit blijkt echter niet altijd veilig, zo blijkt uit een onderzoek van het BNNVARA-programma ‘Kassa’1. Een citaat: “Als [de accu] vlam vat, is de brandontwikkeling razendsnel en het vuur extreem heet, waardoor de garage kan instorten met alle risico’s van dien voor mensen die zich in en boven de garage bevinden.”

Uit het gesprek met de vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio MWB dat we als raadsleden enkele weken terug hadden, bleek hetzelfde. GroenLinks is benieuwd naar de huidige toekomstige situatie in Oosterhoutse overdekte en ondergrondse parkeergarages.

  1. Op dit moment zouden er twee laadpunten gesitueerd zijn in parkeergarage De Basiliek. Klopt dit op het moment van beantwoording nog?
  2. Wat is de planning betreffende het toevoegen van oplaadpunten voor elektrische auto’s in De Basiliek?
  3. Waar zijn de huidige oplaadpunten gesitueerd?
  4. Bent u het met GroenLinks eens dat deze gesitueerd zouden moeten zijn bij de uitgangen van de parkeergarage?
  5. Bent u bekend met de aanwezigheid van laadpunten voor elektrische voertuigen in de andere overdekte parkeergarages in Oosterhout?
  6. Bent u het met GroenLinks eens dat deze laadpunten ook in niet-ondergrondse garages wél bij de uitgangen gesitueerd moeten zijn?