Eind 2015 is het filiaal van de bibliotheek in Oosterheide gesloten. Het gebouw, dat altijd een ontmoetingspunt voor de wijk was, valt inmiddels ten prooi aan vandalisme. Zo worden regelmatig de ruiten ingegooid. (Zie bijlage) Inmiddels staat het gebouw al bijna een jaar leeg. Het regelmatig ingooien van de ruiten zorgt verder voor een onveilige situatie in de naastgelegen speeltuin, doordat hierin glas terecht komt.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

  1. Kan het college aangeven welke acties het afgelopen jaar door haar ondernomen zijn om het gebouw een tijdelijke invulling te geven totdat de definitieve bestemming bekend is, om zo vandalisme te voorkomen?
  2. Kan het college aangegeven welke initiatieven van burgers/organisaties bij de gemeente zijn ingediend om tijdelijk/definitief van het voormalige bibliotheekgebouw gebruikt te maken?
  3. Wat is de reden dat niet ingegaan is op de bij de gemeente ingediende initiatieven en de voorkeur is gegeven aan het laten leegstaan van het gebouw?
  4. Welke maatregelen gaan op zeer korte termijn genomen worden om onveilige situaties bij dit gebouw te voorkomen? (in het bijzonder glas in de naastgelegen speeltuin)