Tijdelijke vervanging Jan Boers als raadslid GroenLinks Oosterhout

Met ingang van de raadsvergadering van 17 december zal Jan Boers gedurende een periode van zestien weken vervangen gaan worden als raadslid door Jacqueline Kuhlmann.
Jan Boers heeft recent een operatie ondergaan waarvan het herstel langer duurt dan verwacht. Dat is de reden dat hij gebruik maakt van de mogelijkheid die de kieswet
geeft (artikel X 10 lid 2) om zich tijdelijk als raadslid te laten vervangen. Na deze periode van zestien weken zal Jan Boers zijn plaats in de raad weer innemen.

 

Jacqueline Kuhlmann is sinds twee jaar actief als steunfractielid bij GroenLinks en is ook voorzitter van de afdeling GroenLinks in Oosterhout.