Verslag Algemene Ledenvergadering GroenLinks Oosterhout

Op 27 maart jl. hield GroenLinks Oosterhout in activiteitencentrum ‘De Slotjes’ de eerste van de drie in 2017 te houden algemene ledenvergaderingen. Uiteraard was de sfeer onder de vele aanwezige leden, vrienden en belangstellenden bijzonder goed na de voor GroenLinks zo succesvol verlopen 2de-Kamerverkiezingen.

Voor de pauze werd een aantal zaken van huishoudelijke aard behandeld, zoals de jaarverslagen van de afdeling, van het Permanente Campagneteam van de afdeling en van de gemeenteraadsfractie.  Alle waren, behoudens een enkele vraag (en antwoord),  hamerstukken, met waardering van de aanwezigen voor de werkzaamheden en inzet van zowel afdeling als fractie. Wat betreft de afdeling: de vergadering stemde in met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden, Jolanda Breems en Berna Mekenkamp, waardoor het bestuur nu bestaat uit de twee hiervoor genoemden,  Anneth van Bruchem (penningmeester, tevens voorzitter a.i.), Thea van der Zanden (secretaris) en Koos Gerritse.

Na de pauze werd een evaluatie gehouden met betrekking tot de activiteiten die GroenLinks lokaal had ondernomen in de aanloop naar de verkiezingen van 15 maart jl. Die varieerden van huis-aan-huis-bezoeken en huiskamergesprekken tot het verspreiden van flyers, wat niet alleen mede bijdroeg aan het resultaat op genoemde  verkiezingsdag, maar als ‘bijvangst’ mogelijk ook een groot aantal nieuwe GroenLinks-leden opleverde; tot en met maart 2017 voor Oosterhout een groei met bijna 20%.

Ja, en na de laatste verkiezingen komen de gemeenteraadverkiezingen van 2018  in zicht. Ter voorbereiding hiervoor werden een kandidaten- en  programmacommissie en campagnecommissie benoemd, die de komende maanden aan het werk zullen gaan om voorstellen voor een kandidatenlijst en verkiezingsprogramma uit te werken, definitief vast te stellen door de verder dit jaar nog te houden ledenvergaderingen. Ook werd een campagnecommissie benoemd die zorg zal dragen voor het in goede banen leiden van de verkiezingscampagne.

De vergadering werd besloten met de vertoning van een tweetal inmiddels op internet uitgebrachte zgn. VLOGGS (parkeer-?-garage Santrijn en verkeerskundige aspecten’ Bromtol’). Deze VLOGGS en andere wetenswaardigheden met betrekking tot GroenLinks Oosterhout zijn ook te vinden op: https://oosterhout.groenlinks.nl/afdeling en op Facebook: https://www.facebook.com/GroenLinksOosterhout/