Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Financien

Belasting voor ondernemers

GroenLinks is tegen uitzonderingsposities in de gemeentelijke heffingen. Samen dragen we alle lasten, ook ondernemers betalen hieraan mee. Als de gemeentelijke...

Lees meer
Camera

Cameratoezicht

GroenLinks wil cameratoezicht beperken tot waar dat het hardst nodig is. Op plekken waar het bijdraagt aan een veilige woon- of leefomgeving en aan preventie...

Lees meer
Financien

Gemeentelijke financiën

Als de gemeente financiële tekorten heeft, moeten we eerst kijken op welke manier we de voorzieningen toch in stand kunnen houden. Bij voorbeeld door ze op een...

Lees meer
Grondbeleid

Grondbeleid

Als de gemeente grondeigenaar is, kan het voorwaarden stellen aan de woningen die hier gebouwd worden. Zo bouwen we meer sociale huurwoningen en meer...

Lees meer
Hoogbouw

Hoogbouw

GroenLinks is voor hoogbouw op plaatsen waar het kan, in bestaande woonwijken en het centrum is daardoor wat GroenLinks betreft géén plek voor hoge gebouwen. De...

Lees meer
Muziekles

Muziekles

Muziekles is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wat GroenLinks betreft mag de gemeente meebetalen aan muziekles op scholen, als dit voor de scholen...

Lees meer
Nieuwe wijken

Nieuwe wijken

In Oosterhout is een woningtekort, wie ingeschreven staat voor een huurhuis heeft een wachttijd van gemiddeld 8 jaar. We moeten daarom nieuwe woningen bouwen...

Lees meer
Schone Energie

Schone Energie

De gemeente Oosterhout is vóór 2050 CO2-neutraal. Om dat doel te bereiken moeten we meer schone energie opwekken. We hebben het dan vooral over zonne-energie en...

Lees meer
Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

De gemeente moet schulden van inwoners kunnen overnemen om ervoor te zorgen dat zij niet in nog grotere problemen komen. Zo kunnen we een overzicht maken van...

Lees meer
Softdrugs

Softdrugs

GroenLinks is voor het legaliseren van softdrugs. Zo heeft de overheid controle over de teelt en verkoop van softdrugs. Zodra softdrugs legaal geteeld wordt...

Lees meer
Verkeer

Verkeersdoorstroming

Oosterhout heeft grote uitdagingen op het gebied van verkeersdrukte en verkeersveiligheid. Door nieuwe wijken wordt de druk op de bestaande wegen door...

Lees meer
Vuurwerk

Vuurwerk

Als het aan GroenLinks ligt, komt er een landelijk verbod op vuurwerk. Experts zoals oogartsen, milieuspecialisten, dierenwelzijnsorganisaties, brandweer...

Lees meer