Nieuws Sport

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over horeca sporthallen

Op 2 oktober heeft het college de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de sporthal in Oosterheide. In deze brief geeft...

07 okt 2019 Willem-Jan van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over handelsmissie China

In de besluitenlijst van het College van B&W van 18 september jl. staat vermeld, dat er door de provincie Noord Brabant, de Brabantse...

01 okt 2019 Willem-Jan van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Motie Heilige Driehoek aangenomen!!

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 17 september werd een motie van GroenLinks, VVD en GBV aangenomen die verdere verstening van het gebied van de...

24 sep 2019 Jan Boers

Lees meer
Wereldkinderdag 2019.JPG
Nieuws

GroenLinks Oosterhout bij Wereldkinderdag

Hierbij een uitnodiging voor de Wereldkinderdag op 29 september 2019 waar GroenLinks met het thema: RECHTEN van het KIND met LIEFDE voor de NATUUR aan mee...

21 sep 2019 Thea van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Inbreng GroenLinks raadsvergadering 17 september 2019

In de raadsvergadering van 17 september heeft GroenLinks het woord gevoerd over de Bromtolrotonde en de ontwikkelagenda gezondheid. Er zijn mondelinge vragen...

18 sep 2019 Willem-Jan van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Heilige Driehoek

Nog maar afgelopen woensdag werd de gemeenteraad ambtelijk - door de secretaris van de monumentencommissie en één andere ambtenaar - geïnformeerd over...

01 sep 2019 Jan Boers

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks over gegevens jeugdzorg

Volgens de Jeugdwet kunnen verschillende instanties beschikkingen afgeven. Zo kan in Oosterhout een beschikking afgegeven worden door een huisarts,...

27 aug 2019 Martijn Louwerens

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks over stikstofuitspraak

Op 29 mei heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in procedures over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021. Het...

21 aug 2019 Jan Boers

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks over wijkagenten

Op 13 augustus 2019 verscheen in BN De Stem het volgende artikel: “Wijkagent uit de wijk door personeelstekort bij Politie Brabant.” De Oosterhoutse...

19 aug 2019 2. Gökhan Demir

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks-GBV-D66-Pvda-GroenBrabant over Bromtolrotonde

In uw brief van 9 juli 2019 (zaaknummer 185002) informeert u de raad over het door u genomen besluit over het extra benodigde krediet voor de reconstructie...

06 aug 2019 Uhro van der Pluijm

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Heilige Driehoek

Op 24 juni jongstleden ontving onze fractie twee vertegenwoordigers van het Bewonerscomité De Heilige Driehoek, waarbij zij hun verontrusting uitspraken...

06 aug 2019 Jan Boers

Lees meer
Nieuws

GroenLinks Oosterhout: Stop met het verbouwen van de bromtolrotonde nu het nog kan

Als het aan het college van Oosterhout ligt wordt de bromtolrotonde zo snel mogelijk verbouwd tot een turborotonde. Ook als dat betekent dat Den Hout de...

25 jul 2019 Uhro van der Pluijm

Lees meer