Nieuws

Een beter maaibeheer in Oosterhout! We zijn er blij mee, maar het kan nog veel beter.

07 mrt 2021 Jan Boers

Lees meer
Nieuws

Inbreng GroenLinks raadsvergadering 2 maart 2021

In de raadsvergadering van 2 maart heeft GroenLinks een mondelinge vraag gesteld over de stand van zaken bij de Jeugdbescherming Brabant. Het woord is gevoerd...

05 mrt 2021 Willem-Jan van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Bijdrage GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 26 januari 2021

In de raadsvergadering van 26 januari heeft GroenLinks mondelinge vragen gesteld over graffiti, de Corona Impact Analyse, overlasts van GO-Scooters, Ventilatie...

02 feb 2021 Willem-Jan van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks en Gemeentebelangen Oosterhout over schaaktafels

Gelet op het gestelde in artikel 39 van het Reglement van orde voor de vergadering van de gemeenteraad van Oosterhout stellen wij het volgende aan de orde.

01 feb 2021 Jan Boers

Lees meer
Nieuws

Gokhan Demir (GroenLinks) verlaat gemeenteraad

Gokhan Demir (GroenLinks) verlaat de gemeenteraad van Oosterhout. Zijn plaats wordt ingenomen door Jacqueline Kuhlmann. Dat laat de fractie van GroenLinks weten...

15 jan 2021 2. Gökhan Demir

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over groenstrook Warandepoort

Vandaag ontvingen wij via de griffie een e-mailbericht van een bewoner van de Kapucijnenhof over de voorgenomen snoei en kap van een aantal zomereiken in de...

22 dec 2020 Jan Boers

Lees meer
Nieuws

Bestuur GroenLinks Oosterhout op volle sterkte.

Na een oproep onder de leden hebben zich 4 mensen aangemeld voor het bestuur. Tijdens de online Algemene Leden Vergadering (ALV) van 29 oktober zijn deze namen...

30 nov 2020 Thea van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Pim Senior

In 2006 werd Stichting Pim opgericht, waar acht meervoudig beperkte kinderen hun thuis vonden. Ruim 10 jaar later, in 2017, werd Stichting Pim Senior opgericht...

25 nov 2020 Martijn Louwerens

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout afvalproblematiek

In verschillende delen van Oosterhout, vooral Slotjes-Midden en Oosterheide-Oost, is in toenemende mate overlast door PMD-zakken die na een ophaalronde blijven...

23 nov 2020 Uhro van der Pluijm

Lees meer
Nieuws

Inbreng GroenLinks raadsvergadering 10 november 2020

Voorzitter, de begroting 2021 is vrij beleidsarm zonder bezuinigingen en met weinig nieuwe voorstelen. In zekere zin is deze begroting stilte voor de storm. Er...

10 nov 2020 Willem-Jan van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 27 oktober 2020

In de raadsvergadering van 27 oktober heeft GroenLinks het woord gevoerd over de bezuinigingen op het fietsparkeren in Oosterhout, het nieuwe stadhuis, de visie...

04 nov 2020 Willem-Jan van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Verslag Ledenvergadering GroenLinks Oosterhout

Voor de eerste keer is GroenLinks Oosterhout met haar Algemene Leden Vergadering online gegaan op 29 oktober 2020. Dankzij raadslid Uhro Van der Pluijm is het...

02 nov 2020

Lees meer