Nieuws

Inbreng GroenLinks raadsvergadering 19 mei 2020

In de raadsvergadering van 19 mei heeft GroenLinks het woord gevoerd over de regioniale energiestrategie, de ombuigingen bij het parkeren en een motie over...

24 mei 2020 Willem-Jan van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Inbreng GroenLinks raadsvergadering 21 april 2020

In de raadsvergadering van 21 april heeft GroenLinks het woord gevoerd over het nieuwe museumbeleid, de Omgevingswet, de Visie en Uitgangpunten van het...

23 apr 2020 Willem-Jan van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Energiepark A59

Overeenkomstig artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks naar aanleiding van de digitale...

20 apr 2020 Jan Boers

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over oplaadpunten parkeergarages

Er rijden steeds meer elektrische auto’s rond in Oosterhout. Een ontwikkeling die GroenLinks toejuicht. Elektrische auto’s hebben ook oplaadpunten nodig,...

15 apr 2020 Uhro van der Pluijm

Lees meer
Nieuws Verkeer

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over vormgeving rotondes

In de loop van de tijd zijn er in de bebouwde kom van Oosterhout een groot aantal rotondes aangelegd. Het valt de fractie van GroenLinks op dat deze rotondes...

14 apr 2020 Uhro van der Pluijm

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout Ecologische Verbindingszone De Contreie

Overeenkomstig artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde. Aan de uiterste...

08 apr 2020 Jan Boers

Lees meer
Nieuws

Inbreng GroenLinks raadsvergadering 1 april 2020

In de raadsvergadering van 1 april heeft GroenLinks het woord gevoerd over het de bouwplannen op het Arendsplein en Lievenshove. Er is een mondelinge vraag...

02 apr 2020 Willem-Jan van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Het uitreiken van het Groene Jeugdlintje wordt uitgesteld

GroenLinks Oosterhout heeft in overleg besloten om het uitreiken van het Groene Jeugdlintje aan Maartje Plompen en Robin Trommelen van basisschool De...

10 mrt 2020 Thea van der Zanden

Lees meer
Nieuws

Reactie GroenLinks Oosterhout op voorstel Bergse Baan

GroenLinks staat voor goede, veilige en snelle fietsverbindingen van en naar de kerkdorpen. Dit is waarom we het nieuwe plan voor de bromtolrotonde omarmen....

20 feb 2020 Uhro van der Pluijm

Lees meer
Nieuws

Reactie GroenLinks Oosterhout op Regionale Energie Strategie

De energietransitie is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. GroenLinks vindt daarom dat er een ambitieus maar realistisch plan moet...

12 feb 2020 Uhro van der Pluijm

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout loden waterleidingen

In december 2019 bleek dat in honderdduizend tot tweehonderdduizend huizen in Nederland nog loden leidingen liggen voor drinkwater. Dit kan leiden tot een te...

12 feb 2020 Martijn Louwerens

Lees meer
Nieuws

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over bomencompensatie

Op 8 januari 2020 heeft het college een besluit genomen om af te wijken van de richtlijnen voor bomencompensatie 2009 en niet één op één de gekapte bomen...

31 jan 2020 Jacqueline Kuhlmann

Lees meer